Általános Szerződési Feltételek
kerékpár bérbeadáshoz

  1. Bérelhető kerékpárok típusai: Fuji, Mongoose, Mali, Gepida Alboins
  2. A Budapestbike.hu rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, hogy a bérelhető kerékpárok mindig kifogástalan állapotban legyenek.
  3. A kerékpárbérlés minden esetben tartalmazza a biztonsági lánc, lakat, szükség esetén bukósisak bérleti díját is.
  4. Letéti díj kerékpár bérlése esetén: 30 000 Ft, vagy 10 000 Ft kerékpáronként és valamilyen arcképes igazolvány másolata (másolás a bérlés helyszínén megvalósítható).
  5. Bérlők kötelezik magukat, hogy a kerékpárokat kíméletesen és szakszerűen fogják használni, valamint, hogy a kerékpárok tárolási (lopás elleni) biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal fognak eljárni, és azoknak lezárásáról és esetleges szállításkori megfelelő rögzítéséről minden esetben, amikor nem is használják azokat, gondoskodni fognak. Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
  6. Bérlők kötelezik magukat, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett kerékpárokat a Budapestbike.hu képviselője részére sérülésmentesen visszaszolgáltatják (átadják). Ellenkező esetben Bérlők kötelesek a kerékpár(ok)ban okozott kárt a Budapestbike.hu számára megtéríteni.
  7. Bérlők kijelentik, hogy a kerékpárokat használók egészségi állapotuk és testi adottságaik alapján alkalmasak a saját felelősségükre történő kerékpározásra a Budapestbike.hu részéről átadott kerékpárokkal. Kijelentik továbbá, hogy a kerékpárokat használók bármilyen sérülése esetén annak minden vonatkozású anyagi terhét ők önállóan viselik, illetve önállóan gondoskodnak saját egészségi-, vagyoni-, és felelősség- biztosításukról.
  8. Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárokat az érvényes közlekedési szabályok szerint kötelesek használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a bérlőket terheli, az abból eredő károkat önállóan viselik.
  9. Budapestbike.hu és a bérlők megállapodnak abban, hogy a nyilvánvaló esetleges sérülések és károsodások a kerékpárokon csak abban az esetben vehetők figyelembe a Budapestbike.hu terhére, ha azokat a bérlők legkésőbb a használat megkezdéséig a Budapestbike.hu felhatalmazott képviselőjének ezt bejelentik.
  10. A Budapestbike.hu tájékoztatja bérlőit, hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért elsősorban a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig kerékpárt bérlő a felelős.